Ο Κύκλος Θερινών Διαλέξεων πραγματοποιείται με την αρωγή και τη συμμετοχή:

χορηγοί και υποστηρικτές επιλέγω ναυτιλία πρέβεζα