ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2017-2018
05-07-2017

Για τη νέα αυτή περίοδο συμπεριελήφθησαν και θέματα που η σύγχρονη Εμπορική Ναυτιλία ζητά την πρακτική τους γνώση, όπως

P+ I CLUB

CARGO CLAIMS

SPEED CLAIMS-STEVEDORE DΑΜAGES

 Επίσης οι ημέρες των σεμιναρίων τροποποιούνται σε Δευτέρα-Τετάρτη και Πέμπτη (αντί Παρασκευής) 6-9 μ.μ.

 Το πρόγραμμα είναι ως ακολούθως:

 INDICATIVE TITLES & DATES

 1.INTRODUCTION TO CHARTERING     4+6+7 SEPT   

 2. SEABORN TRADE -  PARTIES INVOLVED- LETTER OF CREDIT 11+13+14 SEPT

 3.CHARTERING PROCEDURE  18+20+21 SEPT

 4.CHARTER TYPES   25+27+28 SEPT        

 5.BILLS OF LADING 2+4+5 OCT

 6.TIME CHARTER PARTIES 9+11+12 OCT

 7.VOYAGE CHARTER PARTIES 16+18+19 OCT

 8.LAYTIME CALCULATION  - ARRIVED SHIP   23+25+26 OCT

 9.VOYAGE ESTIMATION 30 OCT+ 1+2 NOV

 10.INT’L TRANSPORT RULES–PARAMOUNT CLAUSE  6+8+9 NOV

 11.SALE & PURCHASE13+15+16 NOV

 12.SHIP’S MANAGEMENT & POST FIXTURE PROCEDURE  20+22+23 NOV

 13.SHIP TECHNOLOGY AND HOW IT AFFECTS EMPLOYMENT  27+29+30 DEC

 14.WORKSHOP: A FULL FIXTURE SINGLE VOYAGE (“A-Z”) 4+6+7 DEC

 15.WORKSHOP – HOW TO BUY A SHIP “A- Z”   11+13+14 DEC

 16.CARGO CLAIMS 19+21+22 MAR

 17.SPEED CLAIMS- STEVEDORE DAMAGES 26+28+29 MAR

 18.TANKERS CHARTERING2+4+5 APR

 19.P+I CLUB   9+11+12 APR   

 20.BILLS OF LADING – REMARKS AND COMPLICATIONS18+20+21 JAN    

 21.TIME CHARTER NEGOTIATION  2+4+5 JAN

 22.VOYAGE CHARTER PARTY NEGOTIATION   8+10+11 JAN

 23.LAYTIME CLAUSES - DEMUR.- COLLECT   15 +17+18 JAN

 24.VOYAGE ESTIMATION - LOSS/PROFIT CALCULATION   22+24+25 JAN

 25.VOYAGE CHARTER AND CARGO CLAIMS 29+31 JAN +1 FEB

 26.MOST IMPORTANT TIME CHARTER TERMS 5+7+8 FEB

 27.WORKSHOP: FULL TIME CHARTER FIXTURE (“A-Z”)  12+14+15 FEB

 28.MARITIME DISPUTES – ARBITRATION / MEDIATION  19+21+22 FEB

 29.FULL T/C DESCRIPTION- Q88    26+28 FEBR + 1 MAR

 30.WORKSHOP: A FULL FIXTURE SINGLE VOYAGE  5+7+8 MAR

 31.INVEST IN SHIPPING/ IPO/STOCKS /HEDGE FUNDS 12+14+15 MAR 

 32.EXAMS PREPARATION  23+25+26 APR

  

……. COMPULSORY (FOR ALL CATEGORIES)

 

……. ALTERNATIVE COMPULSORY (FOR ALL CATEGORIES)

 

  …  .  …….   …….  (COMPULSORY FOR APPRENTICES)

  

EXAMS –  WEDNESDAY 16TH MAY 2018   15:00 - 18:00 HRS

Share: