Στοιχεία του Equasis για τα συνολικά 116.857 πλοία που έπλεαν στις θάλασσες το 2018" /> Στοιχεία του Equasis για τα συνολικά 116.857 πλοία που έπλεαν στις θάλασσες το 2018" />

Σύγχρονος και μικρής ηλικίας ο παγκόσμιος εμπορικός στόλος
22-12-2019

Από την έντυπη έκδοση

Του Λάμπρου Καραγεώργου
lkar@naftemporiki.gr

Η συντριπτική πλειονότητα του στόλου που εξυπηρετεί το παγκόσμιο διά θαλάσσης εμπόριο αποτελείται από σύγχρονα και μοντέρνα πλοία σχετικά μικρής ηλικίας, σύμφωνα με τα δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα ο οργανισμός Equasis για την εικόνα του στόλου το 2018, ο οποίος αποτελείται από 116.857 πλοία, όλων των μεγεθών και όλων των κατηγοριών.

Νεότερα τα μεγάλα

Ειδικότερα τα μεγάλα και πολύ μεγάλα πλοία που κατά τεκμήριο δραστηριοποιούνται στο παγκόσμιο εμπόριο και όχι σε τοπικές αγορές είναι σε ποσοστό 75%-80% ηλικίας από 0-14 ετών.

Όπως προκύπτει από την παράθεση των στατιστικών στοιχείων, πιο γερασμένος είναι ο στόλος των μικρών (μικρότερα των 500 gt) και μεσαίων πλοίων (500 gt-25.000 gt), καθώς το 55,3% των μικρών πλοίων είναι ηλικίας μεγαλύτερης των 25 ετών. 

Επίσης στα μεσαία πλοία το 38% του αριθμού των πλοίων είναι ηλικίας άνω των 25 ετών. Αντιθέτως στα μεγάλα (25.000 gt -60.000 gt) και πολύ μεγάλα πλοία (πάνω από 60.000 gt) μόλις το 3,8% και το 2,7% αντιστοίχως είναι ηλικίας μεγαλύτερης των 25 ετών, ενώ το 18,9% των μεγάλων πλοίων και το 24,5% των πολύ μεγάλων πλοίων είναι ηλικίας μόλις μέχρι πέντε ετών. 

Επίσης ηλικίας από 5-14 ετών είναι το 57% των μεγάλων πλοίων και το 56,5% των πολύ μεγάλων πλοίων. Ουσιαστικά δηλαδή η συντριπτική πλειονότητα των πλοίων που εξυπηρετούν το παγκόσμιο εμπόριο (75,9% των μεγάλων πλοίων και 81% των πολύ μεγάλων πλοίων) είναι ηλικίας από  μηδέν έως 14 ετών.

Ωστόσο, σε σύγκριση με το 2010 παρατηρείται μία αλλαγή στην εικόνα, καθώς τότε το 44,8% των πολύ μεγάλων πλοίων ήταν ηλικίας μόλις 0-4 έτη με βάση τον αριθμό των πλοίων και το 45,3% με βάση το tonnage. Ήταν προς το τέλος μιας εποχής που οι πλοιοκτήτες είχαν τοποθετήσει πολλές νέες παραγγελίες πλοίων. Να σημειωθεί ότι στην ηλικία 0-14 ετών ανήκε τότε το 83,3% των πολύ μεγάλων πλοίων, ένα ποσοστό ανάλογο του 2018.

Τα δεδομένα του Equasis δείχνουν ότι σε ποσοστό  84% ο παγκόσμιος στόλος κυριαρχείται από μικρού και μεσαίου μεγέθους πλοία έως 24.999 gt. 

Ωστόσο, τα μικρά πλοία αντιπροσωπεύουν μεν το 46% του συνολικού αριθμού των πλοίων έναντι 27% το 2017, αλλά μόλις το 1% του παγκόσμιου tonnage.

Και τα αλιευτικά σκάφη

Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι στην έκθεση αυτή συμπεριελήφθησαν και τα αλιευτικά σκάφη για πρώτη φορά που είναι πολύ μικρά με βάση τη χωρητικότητά τους.

Με βάση πάντα τον αριθμό των πλοίων τα αλιευτικά σκάφη (21,1%), τα ρυμουλκά (16,2%), τα πλοία γενικού φορτίου (13,9%), τα δεξαμενόπλοια μαζί με τα πλοία μεταφοράς χημικών (11,6%) και τα πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου (10,2%) είναι οι πέντε κατηγορίες με τον μεγαλύτερο αριθμό πλοίων στον παγκόσμιο στόλο και αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα αυτού.

Με βάση, πάντως, το tonnage τα μεγάλα και πολύ μεγάλα πλοία αποτελούν το 82% του παγκοσμίου στόλου με τα δεξαμενόπλοια, τα πλοία μεταφοράς χημικών, τα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου και τα containerships να κυριαρχούν στην κατηγορία των μεγάλων (84,3%) και πολύ μεγάλων πλοίων (81,1%).

Τα μικρά πλοία ανέρχονταν στο τέλος του 2018 στα 53.854 πλοία, τα μεσαία σε 44.696 πλοία, ενώ τα μεγάλα ήταν 12.000 πλοία και τα πολύ μεγάλα μόλις 6.307 πλοία, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό πλοίων του παγκοσμίου στόλου στα 116.857 πλοία.

Με όρους τονάζ τα μικρά πλοία ήταν συνολικής χωρητικότητας 13.387.000 gt, τα μεσαία ήταν 236.760.000 gt, τα μεγάλα πλοία ήταν 451.148.000 gt και τα πολύ μεγάλα πλοία ήταν 660.625.000 gt. Η συνολική χωρητικότητα του παγκοσμίου στόλου το 2018 ήταν 1.361.920.000 gt.

source: Naftemporiki

Share:

        Στοιχεία του Equasis για τα συνολικά 116.857 πλοία που έπλεαν στις θάλασσες το 2018" target="_blank" class="fa fa-linkedin fa-2x">